Otroci hočejo objem, naročje, prijazno besedo, dotik,

nekoga, da jim prebere pravljico,

nekoga, da se z njimi smeje, pogovarja.

                                                          (J. Thompson)

Odhod v vrtec je za otroka pomemben in čustveno zahteven dogodek. Otrok je prvič za daljši čas ločen od svojih staršev. Pride v novo okolje, med neznane osebe. Prilagoditi se mora novemu ritmu življenja. Navaditi se mora na sovrstnike, s katerimi si deli igrače in pozornost odraslih oseb. Uvajalno obdobje poteka postopoma in se kasneje podaljšuje. Tako je npr. prvi dan otrok v vrtcu le eno urico, iz dneva v dan pa se čas, preživet v oddelku, daljša. V prvih dneh so skupaj s starši spoznavali novo okolje: vrtec, igralnico, igrače, druge otroke in vzgojitelja. V tem času so začeli graditi tudi zaupanje do nas vzgojiteljic. Z otroci tako kot v tem času kot tudi tekom leta veliko prepevamo, jim igramo na kitaro ter uporabljamo druge lastne in male ritmične instrumente. Na področju jezika jih zelo pritegnejo prstne igre in bibarije, s katerimi vzpostavimo prijeten stik z njimi. V vrtcu Grinič jasli smo novo vrtčevsko leto pričeli s tremi skupinami, mlajšimi metulji ter sončki in starejšimi balončki. V vsaki igralnici je 14 otrok . September je bil naš uvajalni mesec. Spoznavali smo okolje: igralnice, igrišče, garderobo ter vzgojno osebje. Spoznali smo drug drugega, se prvič za dalj časa ločili od mamic, potočili kakšno solzico, starejši otroci so osvojili zlata pravila lepega vedenja, veliko smo risali, peli in se igrali. Sedaj je že skoraj za nami uvajalni mesec september. Otroci radi prihajajo v vrtec, le pri novinčkih se še srečujemo s solzicami. Le-te so v glavnem ob vstopu v igralnico, preko dopoldneva pa jih »posušimo« s cartanjem, petjem, z bibarijami in igro. Zdaj smo skupaj raziskali našo igralnico, sproti spoznavamo naš vrtec in uspešno pridemo tudi na njegovo dvorišče. Skupaj osvajamo ritem življenja in ‘dela” v skupini.

20150917_100530

Gibanje na prostem otrokom ponuja veliko možnosti za aktivno učenje.

 

To smo mi – Metulji, Balončki in Sončki.