Spoštovani starši!

Vpis otrok za šolsko leto 2020/2021 poteka od 18. 3. 2020 do 27. 3. 2020.

Glede na situacijo Vlogo za vpis otroka pošljete (v času vpisa) izpolnjeno po redni pošti na naslov: Vrtec Pobrežje Maribor, Cesta XIV. divizije 14 a, 2000 Maribor ali na uradni naslov vrtca: vrtec.pobrezje@siol.net.

Vloga za vpis otroka je objavljena na spletni strani vrtca in spletni strani Mestne občine Maribor.

Hvala za razumevanje.

Ravnateljica
Branka Šamec, prof. ped. in soc.

VLOGA ZA VPIS OTROKA 2020/2021

Otroka lahko vpišete vsak dan od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00,
v sredah od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00.

Ob vpisu potrebujete:
– EMŠO otroka, obeh staršev,
– osebni dokument vlagatelja,
Morebitne druge priloge v kolikor jih imate:
– potrdilo Centra za socialno delo o ogroženosti družine,
– potrdilo, ki dokazuje, da vpisujete otroka s posebnimi potrebami.

V vrtec lahko sprejmemo otroka, ki dopolni 11 mesecev do vključno 1. 1. 2021, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
V vrtec ni potrebno vpisati otrok, ki že obiskujejo naš vrtec.Starši bodo o sprejemu otroka v vrtec oziroma enoto obveščeni z obvestilom najkasneje do konec aprila.Starši sprejetih otrok morajo v roku 14 dni po prejemu obvestila, da je otrok sprejet v vrtec, na upravi vrtca, Cesta XIV. divizije 14a, podpisati Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca.

Zaradi preventivnih ukrepov dnevi odprtih vrat v času rednega vpisa odpadejo.