Spoštovani starši!

Vrtec znova postopno odpira vrata po razglašeni epidemiji.  Ob  ponovni vključitvi vaših otrok v vrtec bomo skupaj ravnali tako, da bomo čim bolj, kolikor je mogoče, upoštevali priporočila NIJZ za preprečevanje prenosa okužb in varovali zdravje vseh vključenih (otrok, staršev in zaposlenih).

Zato je potrebno upoštevati naslednja navodila:

  • V vrtec pripeljite samo zdravega otroka. Starš poskrbi, da si otrok ob prihodu v vrtec takoj po preoblačenju in preobuvanju pred vstopom v oddelek temeljito umije roke s toplo vodo in milom, roke si mora temeljito umiti tudi preden zapusti prostore vrtca ob odhodu domov. Če se pojavijo kakršnikoli znaki obolenja, ki se opisujejo v primeru okužb SARS-CoV-2 (COVID-19), naj otrok ostane doma. Javljanje odsotnosti otrok bo potekalo kot običajno (telefonsko strokovnem delavcu).
  • Prvi dan ponovne vključitve oddajte strokovnemu delavcu vašega otroka v oddelku izjavo o zdravstvenem stanju: Izjava staršev pred vstopom otroka v vrtec ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 (priloga 3). V kolikor priloga ne bo oddana, otroka v vrtec ne bomo sprejeli.
  • V vrtec otroka pripelje samo ENA ODRASLA, ZDRAVA OSEBA.
  • Ob tem, ko odrasla oseba otroka v vrtec pospremi in ga iz vrtca ob odhodu odpelje, mora upoštevati vsa zaščitna ravnanja za preprečevanje prenosa okužbe: zagotavljanje varnostne razdalje do drugih oseb (1,5 – 2 m), v prostoru vrtca je obvezno nositi zaščitno obrazno masko, pred vstopom in ob izstopu prostorov vrtca si je treba razkužiti roke, otroka se mora čim prej urediti, pospremiti do njegovega oddelka in po najkrajši možni poti zapustiti prostore vrtca.
  • Starši vsa potrebna oblačila za otroka pripravite v zato namenjeno vrečko/nahrbtnik, ki ga obesite v garderobo. Dodana naj bo tudi ena prazna vrečka za umazano perilo.
  • Oblačila otrok naj bodo čim bolj preprosta, brez dodatnih žepov na zgornjih delih oblačil, da se v njih po možnosti pri hranjenju ne bodo zadrževali in nabirali ostanki hrane, slina in izločki iz nosu.
  • V vrtec naj otroci ne prinašajo igrač ali drugih predmetov.
  • Če majhni otroci ne morejo zaspati brez dude, ninice…, jo pripravite v njegovo vrečko, da bo na voljo za čas počitka – s tem seznanite strokovnega delavca.
  • V kolikor bi se v času bivanja otroka v vrtcu pojavili kakršnikoli bolezenski znaki, vas bomo obvestili. Po otroka ste dolžni priti v najkrajšem možnem času. V kolikor ste v času izrednih razmer zamenjali kontaktno, telefonsko številko na katero ste dosegljivi v času, ko vaši otroci bivajo v vrtcu, vas vljudno prosimo, da novo sporočite strokovnemu delavcu.

V vrtcu se bomo vsi zaposleni trudili za otroke pripravljati takšne bivalne in igralne pogoje, da se bodo, kljub še vedno izrednim razmeram, počutili varno, sprejeto in sproščeno. Proces predšolske vzgoje bo potekal po vseh strokovnih smernicah, z zagotavljanem ugodnih pogojev  za razvoj in zadovoljevanje potreb naših najmlajših.

Izvajanje Kurikula bo potekalo fleksibilno, z delom v kotičkih, z bivanjem na prostem (razen omejitev igre na igralih in v peskovnikih), s pestrimi gibalnimi, glasbenimi,  jezikovnimi, pravljičnimi, naravoslovnimi  in drugimi vsebinami…

Prostor bo prirejen trenutnim razmeram z umikom mehkih igrač, s ponujanjem nestrukturiranega materiala in sredstvi, ki jih bo mogoče učinkovito mokro čistiti z običajnim detergentom in s toplo vodo.

Kuhinja bo delovala nemoteno in v skladu s priporočili pripravljala varno, okusno in zdravo prehrano.

Naše delovanje bo usmerjeno v smiselno izvajanje kvalitetne strokovne izvedbe predšolske dejavnosti tudi v času razmer, ki nas vse bremenijo in za katere bomo vsi prispevali, da se čim prej stabilizirajo in umirijo. Naši malčki naj uživajo, se veselijo in doživijo polno otroštvo.

V vrtcu se bomo potrudili, da bomo naredili kar se da mehek in prijazen prehod iz ljubečega domačega okolja v strokovno varen in aktiven sistem predšolske vzgoje.

Zaposleni Vrtca Pobrežje Maribor
Ravnateljica Branka Šamec