SPOŠTOVANI STARŠI

V četrtek pozno popoldan je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport izdalo okrožnico glede organizacije dela v vrtcih od 1. 6. 2020 dalje. Od navedenega dne oddelki vrtcev delujejo v skladu z veljavnimi normativi, ki jih določajo predpisi s področja predšolske vzgoje.

NIJZ ob nadaljnjem sproščanju ukrepov, posredovanih v dopisu št. 1812-1244/2020-2 (346) z dne 28. 5. 2020, še vedno priporoča, da so v ospredju zadostne fizične distance in dosledno izvajanje higienskih ukrepov.Glede na to vas prosimo, da še nadalje upoštevate zaščitne ukrepe glede prihoda v  vrtec in odhoda iz vrtca, vstopanje v vrtec in gibanje po vrtcu.

V vrtec pripeljete le zdravega otroka!

Izjave o ponovni vključitvi otroka v vrtec:

priloga 1, priloga 2

V vrtcu bomo poskrbeli, da bomo kljub vsem priporočilom, navodilom in smernicam naredili kar se da mehek in prijazen prehod iz ljubečega domačega okolja v strokovno varen in aktiven sistem predšolske vzgoje.

Starši, ki se boste odločili, da otrok še ne boste vključili v vrtec med 18. 5. 2020 in 30. 6. 2020, imate vrtec BREZPLAČEN.

Zaposleni Vrtca Pobrežje Maribor

Ravnateljica Branka Šamec