Maribor, 21. 7. 2020

SPOŠTOVANI STARŠI

Navodila za starše za obdobje, ko se v državi pojavljajo posamični primeri in skupki primerov COVID-19

Na MIZŠ so v sodelovanju z NIJZ, pripravili novo okrožnico, z dne 17. 7. 2020.

Pojav novega koronavirusa pomeni dodatno tveganje v življenju in potrebo po spremembi obnašanja in prilagoditvah. Tveganje za širjenje okužbe s SARS-CoV-2 je odvisno od epidemiološke situacije in izvajanja ukrepov. Kljub izvajanju vseh ukrepov se lahko še vedno pojavijo primeri COVID-19 in druge okužbe. Z odstopanjem od ukrepov se tveganje za prenos okužbe SARS-CoV-2 zvišuje.

POMEMBNO: iz Priporočil NIJZ: »Vrtec naj obiskujejo le zdravi otroci (brez znakov akutne okužbe dihal). V poletnem času po odsotnosti zaradi počitnic ali bolezni naj otroci prinesejo podpisano izjavo staršev Priloga 3«.

Izpolnjeno izjavo oddajte strokovnemu delavcu ob ponovnem prihodu otroka v vrtec.

Tveganje za prenos okužbe z virusom SARS-CoV-2 obstaja, zato je še naprej nujna previdnost in doslednost pri izvajanju priporočil in navodil.

Ukrepi za zajezitev novega koronavirusa se spreminjajo glede na epidemiološke razmere.

Podrobna navodila za preprečevanje okužbe in več informacij na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov.

Ravnateljica
Branka Šamec