Spoštovani starši.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nas je z okrožnico seznanilo, da se podaljšajo trenutno veljavni ukrepi za preprečevanje širjenja COVID-19.

Vrtec bo tako še vedno deloval v zmanjšanem obsegu, kar pomeni, da bomo zagotavljali nujno varstvo otrok, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način.

Starši, katerih otroci v naslednjem tednu ne bodo obiskovali vrtca, bodo za dneve odsotnosti otroka, plačila oproščeni.

Po sklepu župana MOM imamo odprti dve enoti našega vrtca.
V enoti GRINIČ,Cesta XIV. divizije 14 a, 2000 Maribor bo organizirano varstvo za otroke drugega starostnega obdobja iz enot Grinič, Kekec, Mojca, Ob gozdu in oddelka v OŠ borcev za severno mejo in v enoti Grinič jasli za otroke prvega starostnega obdobja iz enot Grinič, Grinič jasli, Kekec, Mojca in Ob gozdu od 5.30 do 16.30 ure.

V enoti NAJDIHOJCA, Majeričeva ulica 9, 2000 Maribor, bo organizirano varstvo za otroke iz enote Najdihojca, Brezje in Čebelica od 5.30 do 16.30 ure.

Potrebo po varstvu otroka morata dokazovati oba starša, zato vam posredujemo vzorec potrdila, ki ga izpolni vaš delodajalec. POTRDILO DELODAJALCA

V vrtec pripeljite SAMO ZDRAVE otroke. Ob oddaji otroka s seboj prinesete tudi izjavo o njegovem zdravstvenem stanju. IZJAVA

Za zaščito tako otrok, kot tudi zaposlenih pred okužbo s SARS-CoV-2 je potrebno, da v vrtec prihajajo le zdravi otroci in zdrave osebe, ki pripeljejo otroka. Dosledno je potrebno upoštevati nošenje maske, razkuževanje rok, upoštevanje varnostne razdalje.

V vrtcu bomo poskrbeli, da se bodo otroci kljub vsem priporočilom, navodilom in smernicam počutili dobro.

S prijaznimi pozdravi

Ravnateljica

Branka Šamec