ODPIRALNI ČAS ENOT VRTCA

Od torka 26.1.2021 vrtec deluje v polnem obsegu. Odprte imamo vse enote našega vrtca. Glede na potrebe staršev imamo odprte enote: BREZJE6.00 – 16.00ČEBELICA5.30 – 16.00GRINIČ6.00 – 16.30GRINIČ JASLI6.00 – 16.00KEKEC6.00 – 16.30MOJCA5.30 – 16.30NAJDIHOJCA5.30 –...

več...

PROSTO DELOVNO MESTO

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13,78/13 – popr.,47/15– ZZSDT, 33/16– PZ-F, 52/16,15/17– odl. US in 22/19– ZPosS) ter Zakon o vrtcih (Ur.l. RS, št. 100/05– uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09– ZIUZGK, 36/10, 62/10–...

več...

ODPIRANJE VRTCEV

INFORMACIJE O DELOVANJU VRTCA V PONEDELJEK 25.1.2021 V ponedeljek vrtec še vedno deluje v zmanjšanem obsegu in zagotavlja program za otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način. Odprte bodo enota Brezje, Čebelica, Grinič, Grinič...

več...

DELOVANJE VRTCA 25. 1. 2021

Spoštovani starši. Vrtec bo začel v polnem obsegu opravljati dejavnost v torek,  26. januarja 2021. V ponedeljek, 25. 1. 2021, bo organizirano nujno vzgojno izobraževalno varstvo otrok, za tiste otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti...

več...

DELOVANJE VRTCA OD 18. 1. 2021

Spoštovani starši. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nas je z okrožnico seznanilo, da se podaljšajo trenutno veljavni ukrepi za preprečevanje širjenja COVID-19. Vrtec bo tudi v naslednjem tednu deloval v zmanjšanem obsegu, kar pomeni, da bomo zagotavljali...

več...