Enota Brezje

Opis:

V enoti sta dva heterogena oddelka 3-6.

Naslov:

Enota Brezje
Na trati 6
2000 Maribor

Kontakt:

Elekotronski naslov: enota.brezje@gmail.com
Telefon: 02/461 74 26