Enota Čebelica

Opis:

V enoti je heterogen oddelek 4-6 in kombiniran oddelek 2-4.

Delovni čas enote:

Od 5.30 do 16.30

Naslov:

Enota Čebelica
Malečnik 52
2229 Malečnik

Kontakt:

Elekotronski naslov: enota.cebelica@gmail.com
Telefon: 02/473 02 87