Opis:

V enoti sta dva homogena oddelka:

– en oddelek 1-2 in

– en oddelek 2-3

ter en kombiniran oddelek 1-3

Delovni čas enote:

Od 5. 30 do 16.30

Naslov:

Enota Grinič (jasli)
Cesta XIV. divizije 14a
2000 Maribor

Kontakt:

Elekotronski naslov: enota.grinicjasli@gmail.com
Telefon: 02/330 48 56