Opis:

V enoti je pet heterogenih oddelkov:

– dva oddelka 4-6 in

– trije oddelki 3-6

Delovni čas enote:

Od 5. 30 do 16.30

Naslov:

Enota Grinič
Cesta XIV. divizije 14a
2000 Maribor

Kontakt:

Elekotronski naslov: enota.grinic@gmail.com
Telefon: 02/330 48 58