Opis:

V enoti Najdihojca so štirje oddelki:
dva oddelka drugega starostnega obdobja in
dva oddelka prvega starostnega obdobja.

Prvo starostno obdobje:
– homogen oddelek 1-2 in
– homogen oddelek 2-3

Drugo starostno obdobje:
– dva heterogena oddelka 3-6

Delovni čas enote:

Od 5.30 do 16.30

Naslov:

Enota Najdihojca
Majeričeva ulica 9
2000 Maribor

Kontakt:

Elekotronski naslov: enota.najdihojca@gmail.com
Telefon: 02/471 36 95