Organiziranost vrtca

PODATKI O VRTCU

Vrtec Pobrežje deluje kot JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD
spletna stran: http:://www.vrtecpobrezje.si

ORGANIZIRANOST VRTCA

Ravnateljica: Branka Šamec prof. ped. in soc, tel.: (02) 330 48 53

Pomočnica ravnateljice
: Bojana Simonič dipl. vzg., tel.: (02) 330 48 54
                                          Iris Rap dipl. vzg., tel.: (02) 330 48 54

Svetovalna delavka
: Fanika Balič, prof. ped., tel.: (02) 471 09 04 (v enoti Kekec)
                                   Petra Roj, prof. ped. in slov., tel.: (02) 471 09 04 (v enoti Kekec)

Organizatorka prehrane
: Valentina Zgubič, univ. dipl. inž. živ. teh., tel.: (02) 330 48 57

Organizatorka zdravstveno higienskega režima
:
Kornelija Damiš, mag. san. inž.,. tel.: (02) 330 48 57

Računovodkinja:
Irena Pozeb, dipl. oec., tel.: (02) 330 48 50

Knjigovodkinja
: Andreja Juhart, ekon. tek., tel.: (02) 330 48 51
Sabina Frim Štraser, univ. dipl. oec., tel.: (02 330 48 50

Tajnica VIZ VI
: Melita Pediček Spindler, dipl. oec., tel.: (02) 330 48 51

UPRAVA – URADNE URE:

ponedeljek in petek od 8.00 – 12.00 in 12.30 – 14.30
sreda od 8.00 – 12.00, 12.30 – 15.00

POSLOVALNI  ČAS:

Poslovalni čas enot je prilagojen potrebam staršev in se podaljša s soglasjem ustanovitelja

BREZJE 5.30 – 16.30 KEKEC 5.30 – 17.00
ČEBELICA 5.30 – 16.30 MOJCA 5.30 – 16.30
GRINIČ 5.30 – 16.30 NAJDIHOJCA 5.30 – 16.30
GRINIČ jasli 5.30 – 16.30

OB GOZDU

odd. v OŠ BSM

5.30 – 16.30

5.30 – 16.30

Odpiralni in zapiralni čas je možno v enotah med letom prilagoditi glede na potrebe staršev, upoštevajoč racionalno organizacijo življenja in dela. Vrtec je odprt od ponedeljka do petka.
V času poletnih mesecev se v dogovoru z ustanoviteljem ter z usmeritvami Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, zaradi zmanjšanega števila prisotnih otrok ali obnove, posamezne enote zaprejo.
Po sklepu Sveta vrtca, sprejetega na 10. seji, 10.10.2016, organiziramo dežurstvo v enoti Grinič in Kekec.

Otrok je v okviru poslovalnega časa v vrtcu največ do 9 ur (ekonomska cena vrtca je izračunana za dnevni program – 9 urno bivanje otroka v vrtcu).