NUJNO OBVESTILO ZA STARŠE

Spoštovani starši. Zaradi večjega števila prijavljenih otrok odpiramo od 5. 1. 2021 enoto KEKEC, Ulica Štravhovih 50, 2000 Maribor, v kateri pričakujemo otroke iz enote Kekec in enote Mojca od 5.30 do 16.30 ure. V enoti GRINIČ, Cesta XIV. divizije 14 a, 2000 Maribor...

več...

VOŠČILO

V decembru prižiga se tisoč luči,v decembru se ulica svetlo blešči,v decembru na jelki svetloba žari,v decembru Vam zaželimo:naj ima novo leto tople, modre oči,      v njih sta nebo in sanjeter sreča za vse ljudi. Srečno 2021kolektiv vrtca Pobrežje...

več...

DELOVANJE VRTCA V ČASU OD 4. 1. 2021 DO 8. 1. 2021

Spoštovani starši. Vlada Republike Slovenije je zaradi epidemioloških razmer v državi sprejela odločitev o podaljšanju ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19. Vrtci v tednu od 4. 1. 2021 do 8. 1. 2021 še naprej delujemo v zmanjšanem obsegu in...

več...

PREJELI SMO DONACIJO MOM

Mestna občina Maribor nas je v okviru dobrodelne akcije Skupaj podarimo nasmeh, ki se odvija v sklopu prireditev Čarobni december 2020 razveselila z donacijo v sodelovanje z donatorji. Donacija je namenjena skupinski obdaritvi otrok v posameznih enotah z nakupom...

več...

PROSTO DELOVNO MESTO

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13,78/13 – popr.,47/15– ZZSDT, 33/16– PZ-F, 52/16,15/17– odl. US in 22/19– ZPosS) ter Zakon o vrtcih (Ur.l. RS, št. 100/05– uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09– ZIUZGK, 36/10, 62/10–...

več...