“Vsi otroci imajo pravico, da so varni, močni in svobodni”

To pravico otrok uresničujemo z upoštevanjem zakonodaje, ki nas obvezuje k zaščiti otrok in ukrepanju v primeru odkritega nasilja:

1. ZAKON O PREPREČEVANJU NASILJA V DRUŽINI
Ur. list RS št. 16/2008,
6. člen (dolžnost prijave)

»Organi in organizacije ter nevladne organizacije, ki pri svojem delu izvedo za okoliščine, na podlagi katerih je mogoče sklepati, da se izvaja nasilje, so dolžni o tem takoj obvestiti center za socialno delo, razen v primeru, če žrtev temu izrecno nasprotuje in ne gre za sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Vsakdo, zlasti pa strokovni delavci oziroma delavke v zdravstvu ter osebje vzgojno-varstvenih in vzgojno-izobraževalnih zavodov, mora ne glede na določbe o varovanju poklicne skrivnosti takoj obvestiti center za socialno delo, policijo ali državno tožilstvo, kadar sumi, da je otrok žrtev nasilja.«
 

2. S programom »KREPIMO DRUŽINE«,

ki ga v slovenski prostor uvaja v letu 2011 Skupnost vrtcev Slovenije in organizacija Partnering for Prevention, LLC iz ZDA, ter ISA institut.
Program »Krepimo družine« predstavlja nov pristop k preventivi nasilja nad otroki. Cilj programa  je prispevati k temu, da je vrtec za otroke in starše topel, prijazen, sprejemajoč prostor, kjer lahko najdejo dodatne, nove vire svojih moči. Program se osredotoča na pozitivne – zaščitne dejavnike. Vključuje izobraževanje, usposabljanje strokovnih delavcev v vrtcih, ki krepijo starše, da so bolj povezani z vrtcem, jih informirajo, učijo o razvoju otroka , da lažje razumejo, kaj otroci zmorejo in česa ne.

V primeru nasilja v družini lahko poiščete pomoč :
• interventna številka policije – 113
• anonimna tel. številka – 080 12 00
• PU Mb, tel.: 02/229 12 29
• CSD Maribor, Dvorakova 5, tel.: 02/250 66 00