Skrb za varnost in zdravje otrok v vrtcu

 

Okolje in zdravje otroka sta medsebojno tesno povezana. V vrtcu se trudimo zagotoviti otrokom čisto, varno in zdravo bivalno okolje, s sprejetim zdravstveno-higienskim režimom pa uravnavamo delovanje in preventivno ravnanje na več ravneh življenja in dela v vrtcu. Ker je za zdravje otrok  zelo pomembno okolje v katerem živijo, redno  izobražujemo zaposlene v vrtcu in obveščamo starše, saj le dobro usposobljeno in izobraženo vzgojno osebje ter osveščeni starši veliko pripomorejo in prispevajo k osvajanju načel zdravega življenja in preprečevanju širjenja bolezni. Otroke vsakodnevno navajamo na zdrav stil življenja za ohranjanje in krepitev zdravja – nudimo jim zdravo prehrano, učimo jih pravilne osebne higiene, zagotavljamo jim varno in spodbudno okolje, jih spodbujamo k gibanju in igri. Ker otrokom vsakodnevno omogočamo bivanje na prostem, morajo biti vedno primerno oblečeni in obuti. Za otroke in starše organiziramo tudi igralne urice in športne dejavnosti v naravi.

 

V okviru zdravstveno-higienskega režima v vrtcu Pobrežje:

– spremljamo in nadzorujemo ter izpolnjujemo sanitarno tehnične zahteve ter imamo zagotovljeno vodenje požarne varnosti, varstva pri delu in zdravstvenega varstva za zaposlene,
– zagotavljamo ustrezne mikroklimatske pogoje bivanja (temperatura, vlaga, zračenje, osvetlitev),
– skrbimo za higieno kuhinj in ostalih prostorov vrtca, skrbimo za osebno higieno kadra in otrok, higieno previjanja in vzdrževanja igrač, imamo uveden režim ravnanja s perilom, skrbimo za urejenost in varnost okolja, igrišč in igral v vrtcu,

– preventivno delujemo na področju epidemiologije nalezljivih bolezni ob upoštevanju značilnosti otroškega kolektiva. V ta namen imamo uvedena pravila za obveščanje staršev o aktualnih zdravstvenih vsebinah in preventivnih ravnanjih:

Na prvem individualnem razgovoru s starši se vzgojiteljice oddelka seznanijo s podatki o morebitnih zdravstvenih posebnostih njihovega otroka. Pred vstopom v vrtec morajo starši prinesti zdravniško potrdilo, ki ga izda izbrani pediater.

V primeru obolelosti otrok so starši dolžni vzgojiteljici javiti odsotnost otroka – zlasti ob pojavu nalezljivih otroških bolezni – škrlatinka, driske, bruhanja ali ob pojavu uši.

Če se znaki infekcije pojavijo v času, ko je otrok v vrtcu, otroka osamimo in nemudoma obvestimo starše, ki so dolžni zaradi epidemioloških razlogov preprečevanja širjenja bolezni odpeljati otroka iz prostorov vrtca.

Zdravil otrokom v vrtcu ne dajemo (razen otrokom s posebnimi potrebami ali otrokom s kroničnimi boleznimi)!

– izvajamo spremljanje zobozdravstvene preventive in preglede zob v prisotnosti strokovno usposobljenih oseb (zobozdravstveni delavci), ki svetujejo staršem glede preventivnih ukrepov,

– imamo uvedena tudi pravila v zvezi s prinašanjem hrane v vrtec ob praznovanju rojstnega dne.
 

 

Otroci nas nenehno opazujejo, se od nas učijo in nas posnemajo, zato jim bodimo vzor tudi ob pridobivanju dobrih zdravstveno-higienskih navad. 

 

 

 

Pripravila: Kornelija Damiš
organizatorka zdravstveno higienskega režima