VESELI ADVENT – PRAZNUJMO SKUPAJ

Mestna četrt Pobrežje in KS Malečnik-Ruperče sta se pridružili projektu MOM pod imenom “PRAZNUJMO SKUPAJ – VESELI ADVENT”, na katerega sta povabili tudi naš vrtec. Prireditev je kulturno humanitarnega značaja in je potekala v soboto, 19.12.2015:
– v MČ Pobrežje je prireditev potekala na platoju pred Mercator centrom na Pobrežju, kjer so nastopili tudi otroci pevskega zbora enote Najdihojca.
– v KS Malečnik-Ruperče je prireditev potekala pred KS Malečnik-Ruperče v Malečniku, kjer so nastopili tudi otroci obeh oddelkov enote Čebelice.

Na obeh prireditvenih prostorih smo bili udeleženi tudi z darilnim bazarjem.