Priporočila za uvajanje otroka v vrtec

Vrtec je za otroka  prvi pomemben korak iz domačega, varnega gnezda v svet, ki ga bo otrok še dolgo spoznaval. Ob prvem zapuščanju domačega okolja se otrok srečuje z ločevanjem od staršev in družine, zato je zelo pomembno, da so te izkušnje za otroka čim manj boleče in stresne. Vsem otrokom, ki vstopajo v naš vrtec, želimo zagotoviti postopen, harmoničen prehod iz družine v vrtec, kar pa lahko zagotovimo le s pomočjo staršev in s sodelovanjem otrokove družine. Svojemu otroku, pa tudi sebi, boste pri vključevanju v vrtec najbolje pomagali, če boste prisluhnili našim izkušnjam in nasvetom.

Priporočamo vam:

Srečanje in pogovor z otrokovo vzgojiteljico, preden boste prišli z otrokom prvič v vrtec.
Na srečanju boste vzpostavili prvi stik z otrokovo vzgojiteljico in se pogovorili o vašem otroku, njegovih navadah, biološkem ritmu, priljubljenih igračah, o hrani, ki jo ima otrok rad, zdravju otroka, kaj otroka razveseljuje in potolaži kadar je žalosten. To je tudi priložnost, da se pogovorite o vseh strahovih in skrbeh, ki vas obremenjujejo v času otrokove adaptacije. Na ta način si boste tudi vi pridobili zaupanje v vrtec, kar se bo prenašalo na otroka. Z vzgojiteljico se boste dogovorili, kako bo potekalo postopno uvajanje otroka in kdaj boste z njim pričeli.

Otroka pričnite uvajati v novo okolje ob vaši prisotnosti, zato vam svetujemo, da si prihranite nekaj dopusta in prostega časa, ki ga boste preživeli z otrokom v skupni igri v našem vrtcu. V prvih dneh ostanite z otrokom nekaj časa v vrtcu, nato se z vzgojiteljico dogovorite, kdaj in za koliko časa bo otrok prvič ostal sam v igralnici. Prvo samostojno bivanje otroka v vrtcu naj bo kratko, glede na otrokovo počutje in njegove reakcije ga postopoma podaljšujte.

Ko boste stroka v vrtcu prvič pustili samega, mu povejte, da bo nekas časa stal sam. Kadar starši otroka prvič pustijo samega tako, da otrok tega ne opazi takoj, ali si izmišljajo nerealne razloge za svojo odsotnost, otrok izgublja občutek varnosti in pridobiva izkušnjo, da staršem ne more zaupati.

Če boste prve dni skupaj z otrokom v igralnici, se igrajte in pogovarjajte tudi z drugimi otroki. Tako se bo otrok pričel postopoma ločevati od vas, vas deliti z drugimi otroki, pričel se bo zanimati za igre in igrače, vrstnike in vzgojitelje.

Slovo od otroka naj bo kratko, saj se večina otrok ob dolgem slovesu težje loči od staršev. Predvsem otroka ne sprašujte, če je žalosten, če želi ostati v vrtcu … Ne dajajte otroku možnosti, da se odloča namesto vas, saj tega otrok ne zmore. Vse to bo podaljšalo otrokovo prilagajanje.

Stalen ritem prihodov in odhodov iz vrtca daje otrokom občutek varnosti in zaupanja. Po otroka prihajajte, tako kot ste se z njim dogovorili. Držite obljubo.

Dovolite otroku, da v vrtec prinaša najljubšo igračko in predmete, ki jih ima rad. Ti mu bodo pomagali premagovati občutek zapuščenosti.

V času uvajanja ne uvajajte dodatnih sprememb v otrokovo življenje, ne jemljite mu dude, plenic, steklenice…

Ločitev otroka od staršev je za otroka boleča izkušnja, zato bo nekaj časa občutljivejši. Ko boste prišli po otroka v vrtec, mu dajte dovolj možnosti, da sprosti napetosti in jezo, ki jo čuti, ker ste ga zapustili. Doma namenite otroku več pozornosti, nežnosti in skupne igre, da bo pridobil občutek ljubezni in varnosti ter premagal strah pred zapuščenostjo, ki ga v času adaptacije pogosto občuti.

Če je le mogoče, ne prekinjajte uvajanja po nepotrebnem. Vsaka možnost, ki jo ima otrok, da lahko preživi dan pri babici, dedku ali drugi osebi, ki jo ima rad, podaljšuje prilagoditev in mu povzroča čustvene težave.

Če ima otrok težave pri prilagajanju se pogovorite z vzgojiteljico in svetovalno delavko vrtca. Skupaj bomo analizirali otrokovo vedenje in težave ter se dogovorili, kaj storiti.

Obiščite dejavnosti, ki smo jih v našem vrtcu pripravljamo za novinčke in starše. Z vpisom otroka v vrtec se začenja proces spoznavanja in grajenja medsebojnega zaupanja, ki je osnova dobrega počutja in sodelovanja. Prav to pa se pričenja razvijati tudi v dejavnostih, ki smo jih pripravili za vas. Ob tem bo otrok spoznaval, da vrtec ni samo zanj, da se tudi vi v njem dobro počutite, kjer se lahko skupaj  z njim igrate in komunicirate z vzgojitelji. 

Fanika Balič, prof. ped., svetovalna delavka