Vsak začetek nam ponuja nove možnosti, daje nam nove priložnosti. 
Z veseljem pričakujemo, z veseljem začnemo, z veseljem nadaljujemo, zaradi sebe in ker želimo doseči več.
 

Tone Pavček je zapisal: »Nobena pot ni ravna, nobena pot ni revna, vsaka je zahtevna in tvoja, ena sama glavna.« 

Vrtec je otrokov življenjski prostor, kjer začne delati prve korake na poti svojega razvoja, kjer se aktivno uči in pridobiva vrednote ter si razvija sposobnosti za življenje. 

V vrtcu Pobrežje vsakemu otroku nudimo veliko možnosti in priložnosti, da skozi različne dejavnosti izboljša svojo pozornost, pomnjenje, se nauči logičnega mišljenja, smiselnega izražanja, komunikacijskih veščin, osebnih vrlin, odkriva sam sebe, se sprosti in igra. 

Otroka vzgajamo in učimo za novo, sodobno družbo in pri tem skrbimo, da bo znal pozitivno razmišljati in se vključevati v interakcijo z drugimi, da bo sposoben kritičnega mišljenja in zavračanja stereotipov pri čemer upoštevamo individualne želje in interese otroka.

….zato dobrodošli v novem šolskem letu 2016/2017, tako tisti, ki boste prestopili prag našega vrtca prvič, kot tudi tisti, ki ste že del življenja in dela v njem.    

 

Kolektiv vrtca Pobrežje

????????????????????????????????????  DSC_4542 DSC_4554