Novo igralo – gugalnica gnezdo za otroke prvega starostnega obdobja v našem vrtcu, enota Grinič jasli.