DRAGI  STARŠI

pred vstopom vašega otroka v vrtec morate do 15. avgusta 2018 na upravi vrtca Pobrežje Maribor, Cesta XIV. divizije 14 a, oddati potrdilo o zdravstvenem stanju otroka, ki ga izda pediater.

En mesec pred vstopom otroka v vrtec morate oddati na pristojni Center za socialno delo Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev za nižje plačilo vrtca. Obrazec dobite na strani: (http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti_pdf./vloga_zupjs_obr_8_45.pdf)

O razporedItvi otroka v oddelek boste obveščeni s pisnim obvestilom po 20. avgustu 2018.

UVAJALNE URICE ZA LAŽJE PRIVAJANJE OTROK BODO POTEKALE:

za otroke prvega starostnega obdobja (1. – 3. leta): 29. avgusta 2018, od 16.30 do 18.00 ure

za otroke drugega starostnega obdobja (3. – 6. leta): 28. avgusta 2018, od 9.30 do 11.00 ure in 29. avgusta 2018, od 16.30 do 18.00 ure.

Uvajanje otrok v vrtce se nadaljuje v septembru.