SPOŠTOVANI STARŠI

Pred nami so praznični dnevi, zato Vas obveščamo, da bo

od 24. 12. 2018 do 31. 12. 2018

glede na število prijavljenih otrok in na podlagi 4. sklepa Sveta zavoda vrtca, sprejetega na 10. seji 10. 10. 2016 organiziramo dežurstvo za Vaše otroke v:

enoti GRINIČ in GRINIČ JASLI.

Za  otroke, ki so prisotni v času prazničnih dni, bo zagotovljeno spremstvo strokovnih delavcev iz enote.

 

Hvala za razumevanje!

 

Ravnateljica

Branka Šamec, prof. ped. in soc.