Spoštovani starši!

Vpis otrok za šolsko leto 2019/2020 bo potekal od 20. 3. 2019 do 29. 3. 2019 v enoti KEKEC, Ulica Štravhovih 50, Maribor.

Otroka lahko vpišete vsak dan od 8.00 do 12.00 in 12.30 do 15.00,
v sredah od 8.00 do 12.00 in od 12.30 do 17.00.Ob vpisu potrebujete:
– EMŠO otroka– EMŠO staršev

V vrtec lahko sprejmemo otroka, ki dopolni 11 mesecev do vključno 1.1.2019, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.