Spoštovani starši.

Vrtec bo tudi v naslednjem tednu deloval v zmanjšanem obsegu, kar pomeni, da bomo zagotavljali nujno vzgojno izobraževalno varstvo otrok, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način.

Starši, katerih otroci v naslednjem tednu ne bodo obiskovali vrtca, bodo za dneve odsotnosti otroka, plačila oproščeni.

Do petka 4. 12. 2020, do 10.00 ure, ste nam poslali potrebe po nujnem varstvu. Na osnovi teh potreb smo organizirali skupine, kader in delovni čas.

Po sklepu župana imamo v našem vrtcu odprti dve enoti.

V enoti GRINIČ,Cesta XIV. divizije 14 a, 2000 Maribor bo organizirano varstvo za otroke drugega starostnega obdobja iz enot Grinič, Kekec, Mojca, Ob gozdu in oddelka v OŠ borcev za severno mejo in v enoti Grinič jasli za otroke prvega starostnega obdobja iz enot Grinič, Grinič jasli, Kekec, Mojca in Ob gozdu od 5.30 do 16.30 ure.

V enoti NAJDIHOJCA, Majeričeva ulica 9, 2000 Maribor, bo organizirano varstvo za otroke iz enote Najdihojca, Brezje in Čebelica od 5.30 do 16.30 ure.

Potrebo po varstvu otroka morata dokazovati oba starša, zato vam posredujemo vzorec potrdila, ki ga izpolni vaš delodajalec. POTRDILO DELODAJALCA

V vrtec pripeljite SAMO ZDRAVE otroke. Ob oddaji otroka s seboj prinesete tudi izjavo o njegovem zdravstvenem stanju. IZJAVA ZDRAV OTROK

Za zaščito tako otrok, kot tudi zaposlenih pred okužbo s SARS-CoV-2 je potrebno, da v vrtec prihajajo le zdravi otroci in zdrave osebe, ki pripeljejo otroka. Dosledno je potrebno upoštevati nošenje maske, razkuževanje rok, upoštevanje varnostne razdalje.

V vrtcu bomo poskrbeli, da se bodo otroci kljub vsem priporočilom, navodilom in smernicam počutili dobro.

S prijaznimi pozdravi

Branka Šamec, ravnateljica