Spoštovani starši.

Zaradi večjega števila prijavljenih otrok odpiramo od 5. 1. 2021 enoto KEKEC, Ulica Štravhovih 50, 2000 Maribor, v kateri pričakujemo otroke iz enote Kekec in enote Mojca od 5.30 do 16.30 ure.

V enoti GRINIČ, Cesta XIV. divizije 14 a, 2000 Maribor pričakujemo otroke drugega starostnega obdobja iz enot Grinič, Ob gozdu in oddelka v OŠ borcev za severno mejo in v enoti Grinič jasli za otroke prvega starostnega obdobja iz enot Grinič, Grinič jasli in Ob gozdu od 5.30 do 16.30 ure.

V enoti NAJDIHOJCA, Majeričeva ulica 9, 2000 Maribor, pričakujemo otroke iz enote Najdihojca, Brezje in Čebelica od 5.30 do 16.30 ure.

Potrebo po vključitvi otroka bosta morala dokazovati oba starša s POTRDILOM DELODAJALCA O UPRAVIČENOSTI NUJNEGA VARSTVA OTROK od 4. 1. 2021, ki ga izpolni vaš delodajalec in ga prinesete ob prihodu otroka.POTRDILO DELODAJALCA

V vrtec pripeljite SAMO ZDRAVE otroke. Ob prihodu otroka potrebujete tudi izpolnjeno izjavo o njegovem zdravstvenem stanju. IZJAVA ZDRAV OTROK

Za zaščito tako otrok, kot tudi zaposlenih pred okužbo s SARS-CoV-2 je potrebno, da v vrtec prihajajo le zdravi otroci in zdrave osebe, ki pripeljejo otroka. Dosledno je potrebno upoštevati nošenje maske, razkuževanje rok, upoštevanje varnostne razdalje.

V vrtcu bomo poskrbeli, da se bodo otroci kljub vsem priporočilom, navodilom in smernicam počutili dobro.

Ravnateljica

Branka Šamec