Spoštovani straši

Vlada RS je zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni Covid-19 sprejela Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter v univerzah in visokošolskih zavodih. Odlok velja od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021.

V četrtek, 1. 4. 2021, se zaradi prepovedi zbiranja ljudi začasno preneha izvajati vzgojno izobraževalno delo v vrtcih. V vrtcih bomo od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021 organizirali le nujno vzgojno izobraževalno varstvo.

Nujno vzgojno izobraževalno varstvo se organizira za otroke, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji in v poklicnih gasilskih enotah.

Odlok določa, da se zaposlitev staršev ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca (drugi odstavek 2. člena), kar pomeni, da morajo starši (oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec) vrtcu predložiti ustrezno potrdilo delodajalca.

POTRDILO DELODAJALCA

V času zaprtja vrtcev oziroma ko vrtci zagotavljajo samo nujno varstvo, so starši, katerih otroci vrtca ne bodo obiskovali, plačila oproščeni. Koriščenje nujnega varstva je za starše plačljivo.

Naprošam vas, da najkasneje do srede, 31. 3. 2021 zjutraj, ob prihodu otroka v vrtec javite strokovnemu delavcu oddelka ali potrebujete varstvo ter ob kateri uri boste otroka pripeljali in kdaj boste prišli po njega.

V vrtec pripeljite SAMO ZDRAVE otroke.

Glede na prijave otrok, bo organizirano nujno vzgojno izobraževalno varstvo. Skupine bodo na novo oblikovane. Preko spletne strani vas bomo obvestili, katera enota bo odprta in kakšen bo poslovalni čas enote.

Hvala za razumevanje.

S prijaznimi pozdravi

Branka Šamec
ravnateljica