OBISK DEDKA MRAZA

OBISK DEDKA MRAZA

OBISK DEDKA MRAZA V NAŠEM VRTCU Pesem o dedku Mrazu bo predramila pravljična bitja s Pohorja, pogasnile bodo luči in na temnem pobočju bo zagorela drobna, drobna lučka in se spuščala vse nižje in vse bližje...Oj, že prišel je med nas, stari dobri dedek Mraz …   V...

več...

SPOŠTOVANI STARŠI Enota Kekec je jutri, v petek, 17.11.2017 odprta. Z veseljem pričakujemo vaše otroke. ravnateljica

več...
UVAJALNE URICE

UVAJALNE URICE

Dragi starši, UVAJALNE URICE ZA LAŽJE PRIVAJANJE OTROK BODO POTEKALE: za otroke prvega starostnega obdobja (1 - 3. leta): 30. avgusta 2017, od 16.00 do 17.30 za otroke drugega starostnega obdobja (3. – 6. leta): 29. avgusta 2017, od 9.30 do 11.00 30. avgusta 2017, od...

več...

PROSTO DELOVNO MESTO

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur.l. RS, št. 21/2013, 78/2013 – popr., 47/2015) ter Zakon o vrtcih (Ur.l. RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO)...

več...