VOŠČILO

V decembru prižiga se tisoč luči,v decembru se ulica svetlo blešči,v decembru na jelki svetloba žari,v decembru Vam zaželimo:naj ima novo leto tople, modre oči,      v njih sta nebo in sanjeter sreča za vse ljudi. Srečno 2021kolektiv vrtca Pobrežje...

več...

DELOVANJE VRTCA V ČASU OD 4. 1. 2021 DO 8. 1. 2021

Spoštovani starši. Vlada Republike Slovenije je zaradi epidemioloških razmer v državi sprejela odločitev o podaljšanju ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19. Vrtci v tednu od 4. 1. 2021 do 8. 1. 2021 še naprej delujemo v zmanjšanem obsegu in...

več...

PREJELI SMO DONACIJO MOM

Mestna občina Maribor nas je v okviru dobrodelne akcije Skupaj podarimo nasmeh, ki se odvija v sklopu prireditev Čarobni december 2020 razveselila z donacijo v sodelovanje z donatorji. Donacija je namenjena skupinski obdaritvi otrok v posameznih enotah z nakupom...

več...

PROSTO DELOVNO MESTO

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13,78/13 – popr.,47/15– ZZSDT, 33/16– PZ-F, 52/16,15/17– odl. US in 22/19– ZPosS) ter Zakon o vrtcih (Ur.l. RS, št. 100/05– uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09– ZIUZGK, 36/10, 62/10–...

več...

DELOVANJE VRTCA V ČASU OD 28. 12. 2020 DO 31. 12. 2020

NOVO OBVESTILO O DELOVANJU VRTCA V ČASU OD 28. 12. 2020 DO 31. 12. 2020 Spoštovani starši. Vrtec bo tudi v naslednjem tednu deloval v zmanjšanem obsegu, kar pomeni, da bomo zagotavljali nujno vzgojno izobraževalno varstvo otrok, katerih starši so zaposleni in varstva...

več...