Enota Ob gozdu

Opis:
V enoti Ob gozdu je sedemoddelkov:
trije oddelki prvega starostnega obdobja,
dva oddelka drugega starostnega obdobja v vrtcu in
dva oddelka v OŠ borcev za severno mejo

Prvo starostno obdobje:
– homogen oddelek 1-2 in 2-3 ter
– heterogen oddelek 1-3

Drugo starostno obdobje:
– homogena oddelka 3-4 in 4-5,
– homogena oddelka v OŠ 5-6.

???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????

Delovni čas enote:
od 5.30 do 16.30

Naslov:
Enota Ob gozdu

Ob gozdu 22, 2000 Maribor
Kontakt:
Elekotronski naslov: enota.obgozdu@gmail.com
Telefon: 02/331 37 80

Oddelka v OŠ borcev za severno mejo
Borcev za severno mejo 16, 2000 Maribor
Kontakt:
Elekotronski naslov:
vrtec.osbsm@gmail.com
Telefon: 041/448 177

GOZD 3 GOZD 4