VPIS OTROK V VRTEC POBREŽJE MARIBOR

Vpis otrok za šolsko leto 2016/2017 poteka od 23.3.2016 do 1.4.2016
v
enoti KEKEC, Ulica Štravhovih 50, Maribor.

Otroka lahko vpišete vsak dan od 8.00 do 12.00 in 12.30 do 15.00,
v sredah od 8.00 do 12.00 in od 12.30 do 17.00.

Ob vpisu potrebujete:
– EMŠO otroka
– EMŠO in davčno številko staršev

V vrtec lahko sprejmemo otroka, ki dopolni 11 mesecev do vključno 1.1.2017, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

V vrtec ni potrebno vpisati otrok, ki že obiskujejo naš vrtec.

V času vpisa imamo v vseh enotah dneve odprtih vrat med 9.00 in 11.00 uro.

Strokovni delavci oddelkov vas in vaše otroke z veseljem pričakujemo.

 

Vlogo za vpis otroka v vrtec za šolsko leto 2016/2017 najdete na spodnji povezavi:

http://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=670

ali

vloga za vpis-MOMB – 2016