Spoštovani starši.

Vlada Republike Slovenije je zaradi epidemioloških razmer v državi sprejela odločitev o podaljšanju ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.

Vrtci v tednu od 4. 1. 2021 do 8. 1. 2021 še naprej delujemo v zmanjšanem obsegu in zagotavljamo program za otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način.

Starši, katerih otroci v naslednjem tednu ne bodo obiskovali vrtca, bodo za dneve odsotnosti otroka, plačila oproščeni.

Do četrtka 31. 12. 2020, ste nam poslali potrebe po nujnem varstvu. Na osnovi teh potreb smo organizirali skupine, kader in poslovalni čas enot.

Po sklepu župana imamo v našem vrtcu odprti dve enoti.

V enoti GRINIČ, Cesta XIV. divizije 14 a, 2000 Maribor bo organizirano varstvo za otroke drugega starostnega obdobja iz enot Grinič, Kekec, Mojca, Ob gozdu in oddelka v OŠ borcev za severno mejo in v enoti Grinič jasli za otroke prvega starostnega obdobja iz enot Grinič, Grinič jasli, Kekec, Mojca in Ob gozdu od 5.30 do 16.30 ure.

V enoti NAJDIHOJCA, Majeričeva ulica 9, 2000 Maribor, bo organizirano varstvo za otroke iz enote Najdihojca, Brezje in Čebelica od 5.30 do 16.30 ure.

Potrebo po vključitvi otroka bosta morala dokazovati oba starša s POTRDILOM DELODAJALCA O UPRAVIČENOSTI NUJNEGA VARSTVA OTROK od 4. 1. 2021, ki ga izpolni vaš delodajalec in ga prinesete ob prihodu otroka.POTRDILO DELODAJALCA

V vrtec pripeljite SAMO ZDRAVE otroke. Ob prihodu otroka potrebujete tudi izpolnjeno izjavo o njegovem zdravstvenem stanju. IZJAVA ZDRAV OTROK

Za zaščito tako otrok, kot tudi zaposlenih pred okužbo s SARS-CoV-2 je potrebno, da v vrtec prihajajo le zdravi otroci in zdrave osebe, ki pripeljejo otroka. Dosledno je potrebno upoštevati nošenje maske, razkuževanje rok, upoštevanje varnostne razdalje.

V vrtcu bomo poskrbeli, da se bodo otroci kljub vsem priporočilom, navodilom in smernicam počutili dobro.

Želim vam prijetne praznike

Ravnateljica

Branka Šamec